چاکرای گلو یا ویشودهی

چاکرای ویشودهی

WATER SPEAKING
VISHUDDHA | THYROID, NECK & THROAT | THROAT CHAKRA
विशुद्ध |Especially Pure

⭕️محل: بین حفره ی گردن و حنجره

⭕️غده مربوطه: تیرولسین، تری یدوتایرونین، پاراتورمون

⭕️بخش های مربوطه: ریه ها، نایژه ها، مری، تارهای صوتی، گلو، پشت گردن، فک، گونه ها، کتف ها، شانه ها

⭕️حس: شنوایی

⭕️رنگ: آبی روشن، فیروزه ای و نقره ای

⭕️عنصر وابسته: اتر یا آکاشا

⭕️زمینه: برقراری ارتباط، خلاقیت، ابراز وجود، باز بودن، انبساط، استقلال، منبع الهی، دستیابی به سطوح لطیف وجود

⭕️جهت چرخش چاکرا: در زنان خلاف عقربه های ساعت و در مردان در جهت حرکت عقربه های ساعت

⭕️امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای پنجم: استفاده از تمرینات و مراقبه های مخصوص، استفاده از کریستالهای مخصوص، نگاه کردن و لذت بردن از آسمان آبی، انعکاس آسمان در آب، امواج آرام

⭕️سنگ ها و کریستال های تقویت کننده: آکوامارین، فیروزه، توپاز آبی

⭕️نوع یوگا: مانترا یوگا

⭕️سیاره های وابسته: مریخ، کیوان، ونوس، اورانوس

🧚‍♀️الهه مربوطه : سادا شيوا .

⭕️نمود جسماني: نيلوفر 16 برگ.

Close Menu