پرتوجویان

لیست پرتوجویانی که دوره مربیگری گذرانده‌اند (جهت تایید و اعتبار مدرک با جمعیت تماس بگیرید)

صنم آخوندزاده

منیره آبخو

سارا اردوخانی

پگاه احمدی

پگاه پیرهادی

تینا بدلپور

شانا بدلپور

فائزه تعالیمی

مینا ترابی

سما حسن‌نیا

صبا خاتمی

سپیده رستمی

فاطمه رئیسی

فائزه زال

شهرزاد سرابی

ماندانا سمساری

آلا سینه‌سپهر

نیلوفر سعیدی

آیدا شفیع‌آبادی

لعیا صدرا

شیما صدرا

فهیمه صائمی

هاجر صفار اول

مینا طاهری

پگاه قربانخانی

فاطمه کیهان

ماندانا لاری کاشانی

سمیه گلزاری

ساغر مظلوم‌زاده

ندا مقیمی

بهاره مصباحی

مرضیه میرزاوند

مبینا مومنی

ثمین نیکخو

متین نیکخو

محدثه نیک‌ضمیر

فاطمه نوری

یاسمن هشی‌وار

هدیه یوسف

سپیده بهزادی

سمیرا پورعبدی

صدف پورعبدی

لیست پرتوجویانی که دوره مربیگری گذرانده‌اند اما مدرک به آنها تاکنون از طرف مدرسه بین‌المللی یوگای نیلوفر - جمعیت دانش آموختگان و دوستداران یوگای نیلوفر اعطا نشده است

الهه خرمی

فاطمه سعیدی

Close Menu