چاکرای تاج یا ساهاسرارا

چاکرای تاج یا ساهاسرارا
(Crown chakra – Sahasrara)
SAHASRARA | TOP OF THE HEAD | CROWN CHAKRA
सहस्रार |Thousand Petalled

⭕️محل: وسط سر در بالاترین نقطه رو به بالا

⭕️غده مربوطه: صنوبری

⭕️هورمون مربوطه: سروتئین

⭕️بخش های مربوطه: مخ، جمجمه، چشم راست

⭕️حس: هستی خاص

🧚‍♀️الهه مربوطه : پراما شيوا.

⭕️نمود جسماني: نيلوفر هزاران برگ.

⭕️رنگ: بنفش، طلایی، سفید

⭕️زمینه: کمال، شناخت متعالی از طریق مشاهده ی درون، وحدت با هستی مطلق، آگاهی جهانی

⭕️سیاره های وابسته: نپتون، کیوان

⭕️امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای هفتم: استفاده از تمرینات و مراقبه های مخصوص، استفاده از کریستالهای مخصوص، گذراندن زمانی در قله ی کوه یا نظاره آن

⭕️سنگ ها و کریستال های تقویت کننده: آمتیست، الماس، کوارتز شفاف، سلنیت

Close Menu