یوگانیدرا

یوگانیدرا چیست؟ یوگانیدرا روش نیرومندی در آموزش وانهادگی هوشیارانه است. روشی منظم و سیستماتیک، که کلیه اعمال فیزیکی، روانی و هیجانی را وانهاده می کند. یوگانیدرا حالتی است که شما…

ادامه مطلب
Close Menu