مانترای اوم

مانترای اوم _ اوم مانترايى بسیار آرامبخش و بعبارتى قوى ترين آنهاست. اوم (AUM) يك نواي خالص است: مانند صداي آبشار؛ آيا صداي آبشار معنايي دارد؟ ابدا. هيچ معناي ندارد.…

ادامه مطلب
Close Menu