فارغ التحصیلان

مدرک مربی‌گری ۲۰۰ ساعت مربی‌گری
مورد تایید اتحادیه یوگا (یوگا الاینس)

برای مشاهده پروفایل هر یک از مربیان بر روی نام آنها کلیک کنید

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک مربیگری

۱۳۶۵/۱۱/۰۷

کارشناسی مددکاری

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

۱۳۷۳/۰۵/۳۰

مهندسی صنایع

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

۱۳۶۳/۰۲/۰۴

مهندسی صنایع

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

فریده تن ساز

دوره پرانایاما -۱۴۰۲

فائزه زال

۱۳۷۸/۸/۲۴

کارشناسی تربیت بدنی

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۳۶۳/۱۲/۱۰

کارشناسی مجسمه سازی

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

۱۳۵۶/۱۲/۱۶

مهندسی معماری

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

۱۳۶۱/۰۶/۲۱

مهندسی معماری و معماری داخلی

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

گلناز قدس مفیدی

دوره پرانایاما -۱۴۰۲

۱۳۷۱/۰۲/۰۶

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

۱۳۶۳/۱۱/۰۱

کارشناسی حقوق

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۳۷۲/۰۹/۱۵

کارشناسی نقاشی

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

۱۳۶۲/۰۶/۱۱

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۱۳۹۸/۰۲/۲۰

۱۳۶۹/۰۴/۰۱

مهندسی کامپیوتر

۱۳۹۸/۰۲/۲۰

۱۳۶۷/۰۸/۲۶

کارشناسی ارشد MBA

۱۳۹۸/۰۲/۲۰

Close Menu