صنم آخوندزاده​

دارای مدرک بین المللی ۲۰۰ ساعت مربیگری یوگا
مورد تایید اتحادیه یوگا (یوگا الاینس)

 • تحصیلات:

 کارشناس مددکاری 

 • تجربه ام از یوگا:
  یوگا برای من یک معجزه است و با تمرینات آن ذره ذره خودم را بهتر و عمیق‌تر می‌شناسم.
 • بزرگترین تعلیمی که از یوگای نیلوفر یاد گرفتم وتاثیر آن در زندگی ام:                                                                                               

 خداوند من را دوست دارد و همیشه بهترین ها را برای من می خواهد، فقط کافی است که آگاه باشم و نظاره‌گر این همه عشق و سپاسگزار باشم.

 • تجربه ام در ارتباط با کلاسی که برگزار کردم:
  هر روز با یوگا درس تازه ای یاد می گیرم، وقتی در کلاس دوستانی با زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فارسی حضور داشتند متوجه شدم تمام ما یک زبان مشترک داریم و آن زبان، عشق است.
 • علایق و سایر توانایی ها:
  یکی از علایق من عکاسی است، از اینکه با دقت به پیرامون خود نگاه کنم و زیبایی‌ها را کشف کنم و ثبت کنم لذت می‌برم.
 • به چه نحوی می توانم مثمر ثمر باشم:
  گاهی فکر می کنم با کمک کردن به افرادی که نیاز به کمک دارند و به کار بردن تعالیم در زندگی خود می توانم مفید باشم به همین خاطر در همین راستا کار می‌کنم.

یوگا:

به معنی وحدت و یگانگی است، یکی شدن روح انرژی های جسمی، ذهنی و روحی، یکی شدن روح فردی با روح کیهانی.

یوگای نیلوفر

جمله تاکیدی:

من روح هستم

من نور هستم

من آگاهی هستم

یوگای نیلوفر

با سپاسگزاری به خویشتن برترم 

که می داند چه چیزی برای من بهترین است

به او اعتماد می کنم و صبورانه نظاره گر

آن چیزی هستم که در اطرافم اتفاق می افتد

چاکرا:

به معنی چرخ خازن دایره گرداب، کلید روشن کننده ی سطوحی از ذهن ماست که غرایز اولیه ی ما را کنترل می کنند.

یوگای نیلوفر

جمله تاکیدی:

با سپاسگزاری به خویشتن برترم که میداند چه چیز برای من بهترین است، به او اعتماد میکنم و صبورانه نظاره گر آن چیزهایی هستم که در اطرافم اتفاق می افتد.

یوگای نیلوفر

Close Menu