متین نیکخو​

دارای مدرک بین المللی ۲۰۰ ساعت مربیگری یوگا
مورد تایید اتحادیه یوگا (یوگا الاینس)

 

تحصیلات:
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد MBA

– تجربه ام از یوگا:
افراد آیینه‌ی من هستند.

– بهترین تعلیمی که از یوگای نیلوفر یاد گرفته‌ام و تاثیر آن در زندگی‌ام:
زمانیکه صفتی در شخصی مرا ناراحت می‌کند، آن صفت در درون خودم نیز هست.
این تعلیم باعث‌ شد کمتر دیگران را مورد قضاوت قرار بدهم.

– تجربه‌ام در ارتباط با کلاسی که برگزار کردم:
متوجه شدم برای تاثیر گذاری بیشتر و نتیجه بخش بودن کلاس، باید تعالیم را به طور کامل در زندگی‌ام اجرا کنم.

– به چه نحو می‌توانم مثمر ثمر باشم:
زمانیکه با جوهره‌ی درونم ارتباط بگیرم.

– علایق و سایر توانایی‌ها: 
رقص، کمپ در جنگل و نقاشی

 

 

آیورودا، دانش زندگی سالم

واژه آیورودا از دو بخش آیور Ayur به معنای دانش و ودا Veda به معنای زندگی تشكیل شده است و در كل كلمه آیورودا به معنای دانش چگونه زیستن (Science of life) است

به عقیده آیورودا زندگی کردن بدون توجه به قوانین طبیعت باعث برهم خوردن شعور درونی سلولهای بدن می شود. همینطور استفاده بیش از حد ازحواس پنجگانه یا در نظر نگرفتن چرخه استراحت و فعالیت طبیعی متناسب با نوع بدن ما در هر روز یا در در فصول مختلف باعث برهم خوردن تعادل طبیعی بدن می شود. رای آشنایی بیشتر با آیورودا باید ابتدا با اصول بنیادی آن آشنا شد.
در طب آیورودا انرژی های پایه ای سازنده جهان هستی در قالب سه شكل (كیفیت یا حالت) به نام های ساتوا (Satva) ،راجاس (Rajas) و تاماس (Tamas) بیان می شود. ساتوا نماینده خلوص، راجاس نماینده حركت و تاماس نماینده ایستایی و سكون است.كیفیت ساتوا بر نور، ادراك، هوش و هماهنگی دلالت دارد. صفت یا كیفیت راجاس بر انرژی، حركت، احساسات و هیجان دلالت می كند و صفت تاماس بر مجموعه حالات تاریكی، مقاومت، سنگینی، سكون و كندی دلالت دارد.

بر مبنای اصول طب آیورودا پس از پیدایش سه انرژی پایه ای ساتوا، راجاس و تاماس، با تركیب آنها با یكدیگر، پنج عامل، كه در اصطلاح عناصر پنجگانه نامیده میشوند تشكیل شده اند.

هوا (Vayu): ترکیبی از ساتوا و راجاس
 فضا یا اتر (Akash): از ساتوا
 آتش(Tejas): از راجاس
 آب (Jala): ترکیبی از راجاس و تاماس
 خاك (Prthivi): از تاماس

پس از پیدایش عناصر پنجگانه، از تركیب دو به دوی آنها با هم سه نوع طبع یا در اصطلاح سانسكریت دوشا Dosha به نام های واتا Vata، پیتا Pitta و كافا Kapha پدیدار می شود .بنا بر طب آیورودا نسبت و شدت فعالیت سه طبع واتا، پیتا و كافا در افراد گوناگون متفاوت است. افراد با توجه به فعالیت طبع ها به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: در این گروه كه یك طبعی نامیده می شوند خصوصیات مربوط به یكی از طبع ها نسبت به دو طبع دیگر غالب است و به این صورت تمامی ویژگی های فیزیكی و روانی انسان تحت سلطه فعالیت طبع غالب قرار می گیرد.
به بیان دیگر دو طبع دیگر در بدن این افراد ضعیف تر عمل می كنند.

گروه دومدر این گروه كه به دو طبعی معروف اند فعالیت دو طبع تقریباً نزدیك به هم و فعالیت طبع سوم كمتراز فعالیت آن دو است.
در این جا خصوصیات فیزیكی و روانی فرد به طور عمده به وسیله فعالیت دو طبع غالب مشخص میشود و نقش طبع سوم در ایجاد این خصوصیات ناچیز است.

گروه سوم: افراد انگشت شماری در این گروه قرار می گیرندكه به افراد سه طبعی معروف اند.در بدن این افراد هر سه طبع واتا، پیتا و كافا فعالیت یكسانی دارند.

به طوركلی بیشتر افراد در گروه یك و دو طبعی قرار می گیرند وافراد گروه سه طبعی بسیار نادر می باشند.

منبع:

https://www.cyclic-yoga.com

vata-1-

خوراک سبزیجات

مواد لازم کدو پیاز سیب زمینی هویج قارچ بروکلی فلفل دلمە، سیر. مراحل همە سبزیها را خورد می نمایید و بە مدت بیست دقیقە بخار پز میکنید و سپس داخل ظرف قرار می دهید و بە مدت دە دقیقە داخل فر می گذارید.میتوانید از هر نوع ادویە و روغنی استفادە کنید اما روغن زیتون یا کرە بسیار خوشمزەتر وسالم تر است.

هوموس

مواد لازم نخود آب لیموی تازە 1 قاشق زیرە روغن زیتون مراحل یک پیمانە نخود را یک روز قبل در آب قرار می دهید و روز بعد آب پز می نمایید و سپس با آب لیموی تازە و یک کم روغن زیتون و یک قاشق زیرە همە مواد رو میکس می نمایید.بعدا اگر دلتان خواست میتوانید برای تزیین از یک مقدار پودر فلفل و روغن زیتون استفادە نمایید و همراە با نان میل بفرمائید.

ناتاراج آسانا

حرکت تعادلی. اثرات: تمرکز بیشتر و متعادل شدن دو نیمکره ی مغز

Close Menu