تنفس شکمی

یک دست خود را روی شکم بگذارید. هوا را به آرامی به داخل بینی بکشید و بخش تحتانی ریه های تان را حس کنید. اگر دست‌تان روی شکم بالا آمد…

ادامه مطلب

تنفس‌اوجایی

تنفس‌اوجایی تکنیک Ujjayi (اوجایی ) به عنوان "تنفس صدای اقیانوس" شناخته می شود این تمرین تنفسی تقریبا با تنگ کردن حنجره یا پشت گلو از طریق دم و بازدم از…

ادامه مطلب

پرانایام

زندگی ما با تنفس شروع شده و پایان می یابد. ما با تنفس آگاهانه می توانیم حرکت ظریف زندگی را در تمام سلولهای بدن احساس کنیم. تنفس رابط بین تمام…

ادامه مطلب
Close Menu