یوگانیدرا

یوگانیدرا چیست؟
یوگانیدرا روش نیرومندی در آموزش وانهادگی هوشیارانه است. روشی منظم و سیستماتیک، که کلیه اعمال فیزیکی، روانی و هیجانی را وانهاده می کند.

یوگانیدرا حالتی است که شما نه خواب هستید و نه بیدار. اگر خواب بروید یوگانیدرا نیست، اگر بیدار هم بمانید باز یوگانیدرا نیست. اکر گرفتار رویا شوید آن هم یوگانیدرا نیست. یوگانیدرا وضعیتی است که بایستی حالت های آگاهی، نیمه آگاهی و ناخودآگاهی همه در یک زمان وجود داشته باشد.
یوگانیدرا تمام ناهنجاری های فیزیولوژیکی و ذهنی را برطرف می کند و کمک می کند تا فرد نرمال و طبیعی باشد.
حالت ذهنی خاص در یوگانیدرا، ذهن را در اوج دریافت قرار می دهد و در این مرحله است که برای شکل دادن دوباره شخصیت و هدایت زندگی در مسیرهای مثبت شرایط خاصی بوجود می آید.

یوگانیدرا دریافت عمیق قدرت درمان و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی؛

تغییر و تحولات زیاد در شیوه زندگی امروزی، بشر را دچار اضطراب و استرس زیادی کرده که در صورت تشدید؛ ممکن است امید بهره مندی از سلامتی کامل، امیدی نابجا باشد.مشکلات زندگی روزمره، بطور ناخودآگاه اثرات زیان آوری بر روی ساختار روانی انسان ها می گذارد که به مرور سبب بروز ناهنجاری هایی در ذهن، رفتار و گفتار افراد می شود.روابط نامتعادل امروزی، موجب ایجاد استرس های عاطفی و ذهنی و همچنین عدم تعادل بشر در سطوح مختلف انرژی گردد که ریشه ی این مشکلات در ذهن او بوده و ناشی از تلاش مداومش جهت سازش با زندگی جدید میباشد.تنش عامل دیگری است که به دلیل نوع زندگی امروزی، گریبانگیر بشر شده است. تنش، محصول ناآرامی ها و تضادهای جامعه در ذهن انسان است.

-تنش های عضلانی :
بر اعضای خارجی و داخلی و سیستم غدد تاثیر گذاشته و حاصل آن بیماری های جسمی است.
-تنش های عاطفی :
از مجموعه ای از غم ها، شادی ها، شکست ها و پیروزی ها نشات می گیرد. در این حالت، فرد معمولا دوست ندارد لب به سخن گشاید و در تلاش برای پنهان نگه داشتن و یا سرکوب آنهاست.
-تنش های ذهنی:
ناشی از ساختار مغز است که دایم در فعالیت میباشد.
انسان امروزی محصول جامعه است و قرار بر این است که خود را از درون با شرایط این جامعه نیز تطبیق دهد و اگر شرایط با خواسته های فکری بشر جور در نیاید، انسان را بنوعی با درون خود متناقض
می رساند.
این درگیری ها نهایتا به تنش های ذهنی ختم می شود.

مهمترین نکته در یوگانیدرا و سایر تمرینات مراقبه این است که به خود اجازه ندهید خواب بروید. در یوگانیدرا خواب سعی دارد بر شما غلبه کند. اگر شما بر این نقص فائق آیید به نیروی اراده دست خواهید یافت و از طریق این نیروی اراده قادر به انجام کارهای بزرگ در زندگی خواهید بود.

پاتانجلی یوگا را به عنوان کنترل حالتهای ذهنی تعریف کرده است. رفتار خوب وبد در نتیجه این حالتهای ذهنی می باشند. آگاهی، نیمه آگاهی و ناخودآگاهی حالتهای ذهنی ما هستند.

در یوگانیدرا این حالت که شما آگاه باشید ولی آگاه نباشید که آگاه هستید حاصل می شود.

Close Menu