پگاه احمدی نیا​

دارای مدرک بین المللی ۲۰۰ ساعت مربیگری یوگا
مورد تایید اتحادیه یوگا (یوگا الاینس)

تحصیلات:
کارشناسی زبان اسپانیایی

– تجربه‌ام از یوگا:
یوگا هر روز به نحوی من را به خودم شناساند.

– بهترین تعلیمی که از یوگای نیلوفر یاد گرفته‌ام و تاثیر آن در زندگی‌ام:
“من این فکر نیستم، من این حس نیستم، من این عمل نیستم، من این بدن نیستم.”
باعث شد تا دست از سرزنش خودم بردارم و خودم را قضاوت نکنم و به سمت بخشیدن و دوست داشتن خودم قدم بردارم.

– به چه نحو می‌توانم مثمر ثمر باشم:
بیشتر سکوت کنم، عمیقا گوش کنم، فقط شاهد باشم.

– علایق و سایر توانایی‌ها:
طبیعت گردی، رقص، موسیقی، روانشناسی، علوم ماوراءالطبیعه، فنگ شوئی، کار با چوب، شیرینی پزی.

Close Menu