هواپونوپونو

در دنیای پرسرعت و پراسترس امروز، بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان دنبال روش‌های گوناگون برای کاهش استرس و اضطرابشان می‌گردند. این روش‌های درمانی که با روش‌های پزشکی مدرن متفاوت‌اند طب مکمل نامیده می‌شوند. گرچه طب مکمل به‌تنهایی به کار می‌رود، پزشکان دریافته‌اند که استفاده از‌‌ آن در کنار روش‌های مدرن می‌تواند تأثیر درمان را بیشتر کند. هواوپونوپونو یکی از این طب‌های مکمل است، روشی باستانی که می‌خواهیم در این متن شما را با‌ آن آشنا کنیم.

 

  • هواوپونوپونو به چه معناست و از کجا آمده است؟

واژه هواوپونوپو در زبان مردم هون به‌معنی «پنهان‌شده» و «راز» است.
هون‌ها مردمی باستانی بودند که در جنوب شرق آسیا می‌زیستند.
گروهی از آنها که در جزیره هاوایی ساکن‌اند هواوپونوپونو را که نوعی روش درمانی مبتنی بر دعاست تا به امروز حفظ کرده‌اند. هواوپونوپونو نوعی روش درمانی معنوی به شمار می‌رود، روشی که بر درمان خود و دیگران با حل تضادها و تعارضات درونی تمرکز دارد.

در دوران باستان شمن‌ها (جادوگران قبیله) هواوپونوپونو را به کار می‌گرفتند، اما امروزه روشی برای کسب آرامش و کاهش استرس و اضطراب است.

🔆افراد معتقد به هواوپونوپونو می‌گویند افکار و خاطرات هر فرد واقعیت زندگی او را می‌سازند؛ احساس درد ناشی از خاطره و افکار مرتبط با آن درد است، پس با زدودن آن فکر یا خاطره می‌توان آن درد را درمان کرد.

بعید است دردی جسمانی یا روانی صرفا با تغییر افکار و خاطرات از بین برود، اما تحقیقات نشان داده‌اند دعاهای هواوپونوپونو می‌توانند برای بهبود وضعیت جسمانی و روانی فرد مؤثر باشند.

 

  • تاریخچه هواوپونوپونو

هواوپونوپونو نوعی روش درمانی باستانی است که مردمان پولینزی، ساکنان جزیره‌ای به همین نام در اقیانوس آرام جنوبی، از آن بهره می‌گرفتند.

آنها از هواوپونوپونو برای حل تعارضات خانواده‌ها، حفظ صلح و حتی افزایش حاصلخیزی زمین استفاده می‌کردند.
در آن دوران، این مراسم بیشتر گروهی اجرا می‌شد.
بومیان باستانی جزیره هاوایی اعتقاد داشتند دردهای جسمانی مجازات خدایان بابت خطاهایی هستند که افراد جامعه مرتکب می‌شوند، بنابراین هواوپونوپونو را برای جبران این خطاها و کسب آرامش دوباره ضروری می‌دانستند.

 

  • هواوپونوپونو به‌روش سنتی چگونه انجام می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد، هواوپونوپونو در گذشته بیشتر همچون ابزاری اجتماعی برای حل اختلافات به کار می‌رفت.
برای انجام این مراسم به‌شیوه سنتی باید مراحل زیر را دنبال کرد:

⭐️گردهمایی خطاکاران و کسانی که دچار درد هستند.این گردهمایی اغلب به‌میزبانی خانواده‌ای سرشناس انجام می‌شود که گروه‌های مختلف را می‌شناسد.
⭐️دعا به درگاه خدا.
⭐️درخواست حل مشکل و تعارض ایجادشده.
⭐️پرس‌وجوی رهبر (میزبان) از افراد درگیر مشکل.
⭐️هدایت گفت‌وگو توسط میزبان.
⭐️دوره‌های سکوت که بین گفته‌ها اجرا می‌شوند.
⭐️اعتراف صادقانه به نیت‌ها و خطاها به درگاه خدا در حضور میزبان.
⭐️جبران فوری یا قول برای جبران فوری خسارت‌ها در اسرع وقت.
⭐️بخشش متقابل طرفین درگیر ماجرا و رهایی یکدیگر از هرگونه گناه، خطا و دین.
⭐️دعای پایانی.
⭐️صرف غذا.

Close Menu