هندسه مقدس

🔼یک مثلث متساوی الاضلاع با اوج به سمت بالا ، کمال و هماهنگی الهی را مجسم می کند ، به عنوان نشانه ای از خورشید و آتش ، زندگی و قلب ، کوه ها و صعودهای معنوی عمل می کند.
⏺دایره نشان دهنده ابدیت ،پکپارچگی و وحدانیت است
بُعد پنجم را بُعد عشق توصیف کرده اند ، بُعد زیستن کامل با قلب. برای ورود به بعد پنجم و ماندن در آن می باید تمام بارهای ذهنی و عاطفی را پشت در گذاشت. نه ترس، نه خشم، نه دشمنی و نه گناه در آن جایی ندارد – هیچگونه رنج و احساس جدایی . تسلط بر روی فکر، پیش نیاز محسوب می شود.
به ظهور رساندن در بعد پنجم، در لحظه اتفاق می افتد. شما در باره چیزی فکر می کنید و آن حاضر می شود. افراد معمولا از طریق تله پاتی ارتباط برقرار می کنند و براحتی توانایی خواندن ذهن دیگران را دارند. تجربۀ زمان، کاملا متفاوت است. بعضی ها می گویند « انگار همه چیز همزمان اتفاق می افتد.» هیچ فاصله ای میان گذشته، حال و آینده وجود ندارد.

 

 

حال بیایید با هم با این بشر هندسی ملاقات کنیم.
1و 2 و 3 نخستین اعدادی هستند که بشر آنها را درک کرد. وی چوبی را روی زمین نهاد که نماد خودش یا همان عدد 1 بود. او سپس چوب دیگری را بر روی زمین قرار داد به عنوان همراه و زوجش. اکنون عدد 2 را در اختیار داشت (یا 2 چوب) او سر آن دو چوب را طوری قرار داد که نشان دهندۀ خود و زوجش باشد، یعنی چوبها از بالا به یکدیگر متصل گردید و در قسمت پایین به حالت چادر مانند از همدیگر جدا بود. پس از آن، وی چوب سومی را به صورت افقی در قسمت پایین و پایۀ دو چوب دیگر بر زمین قرار داد. این چوب نشانه‌ای از طفل آنان بود. جمع کل این سه چوب، مثلثی را به وجود آورد که کهنسالترین سمبل و نماد شناخته شده از لحاظ عرفانی و مذهبی است. پدر و مادر و فرزند انسان مورد نظر ما که به کندی مشغول درک این مفاهیم بود، چندی بعد، دایره‌ای در اطراف این سه چوب ترسیم کرد تا خود و زوج و فرزندش را از آسیبها و بدیها و نیز از شر بیگانگان در امان نگه دارد. او سپس سر آن سه چوب را به یکدیگر متصل ساخت و دایره‌ای دور آن در نظر گرفت. به این ترتیب فرایافت بشر مثلث زاده شد.

 

اینک قرنها است که عدد 7 به عدد رمز و اسرار شهرت دارد و نشان دهندۀ جنبۀ عرفانی چیزها است. حال آن که عدد 9 پایان و نقطۀ اتمام گروهی است که تمامی محاسبات مادی ما بر پایۀ آن بنیان گذاشته شده است. عدد 9 نیز مثل عدد 7، قرنهای بیشماری است که عدد انرژی الکتریکی و تمامی حیات و هستی که در این کرۀ زمینی، با مفهومی مادی وجود دارد، تلقی می‌شود.

عدد صفر، نشانۀ قدرت است (به همین دلیل صفر عدد سیارۀ پلوتون است، زیرا پلوتون قدرتمندترین سیاره از میان سیارات موجود در منظومۀ شمسی به شمار می‌آید).
شما به هر عددی، اگر صفر اضافه کنید، بر قدرت عددتان افزود می‌شود و هر صفر دیگری که بیفزایید، باز هم بر قدرت آن افزوده می‌گردد. یعنی از 1 تا 10 تا 100 تا 1000 تا 100,000 تا 1,000,000 و …
عدد صفر عدد ابدیت شمرده می‌شود. همان ماری که سرگرم بلعیدن دم خود است. انرژی مثبتی که سرگرم تغذیه از انرژی منفی است و موجب پیدایش انرژی سومی می‌گردد. انرژیی که هم از هر دو انرژی قبلی است و هم از هیچ یک از آن دو نیست و قدرتی شگرف دارد.
بسیار جالب و پرمعنا است که فردریش ککول که با کشف شگفت آور ساختمان‌بندی حلقۀ بنزن (Benzene)، موجب شد تا راه برای جنبۀ نظری شیمی آلی باز شود، گفته است که بارها خواب ماری را می‌دیده که سرگرم خوردن دم خود بوده است. آن هم درست پیش از آن که این فرایافت به مغز او راه یابد. باطن رفیع او این پیام را با علایم مورس برای او ارسال می‌کرد.

 

Close Menu