نماد پروانه در فنگ شویی

نماد پروانه در فنگ شویی

نماد پروانه، مانند پرنده در فنگ شویی حاکی از اشتیاق به آزادی و شادی در انسان است. اما کاربرد اصلی و مهم این نماد بهبود دادن و درمان روابط عاطفی، جذب عشق دوباره میان زوجین و ساخت یک زندگی عاشقانه می باشد.
شاید به این دلیل که عشق متحول کننده ترین نیرو در کائنات است و به کار بردن نماد پروانه باعث می شود احساس تحول از یک کرم درون پیله، به یک پروانه زیبای در حال پرواز و اوج گرفتن داشته باشید.

همچنین نماد پروانه برای کمک به فردی که خواستگاران و گزینه های بسیاری برای ازدواج دارد، مفید است که از میان عشاق خود، عشق حقیقی و همیشگی را برگزیند.

Close Menu