زمان تولد

افرادی که در شش ماه اول سال متولد شده اند مستعد تغییر زندگی و یا اتفاقات مهم زندگی شان در هر ۳ سال هستند و خواب هایشان در ماه تولدشان بسیار موثر و حقیقی است و افرادی که در شش ماه دوم سال متولد شده اند اتفاقات مهم یا تغییرات بزرگ زندگی شان در هر ۷ سال هستند و رویاهایشان در ایامی که ماه بدر کامل است حقیقی تر است. مولودی که در اول ماه یا در زمان بدر کامل ماه متولد شود و زنده بماند عمرش طولانی خواهد بود، مولودی که نزدیک ظهر متولد شود، بخاطر تاثیر مستقیم و شدید خورشید در زندگی بسیار موفق و قدرتمند می شود. مولودی که نزدیک نیمه ی شب یا نیمه شب متولد شود، موفقیت چندانی نخواهد داشت و بیشتر وقایع مهم زندگی اش را بعد از ۳۰ سالگی تجربه می کند و بعد از مرگ مورد تجلیل قرار می گیرد و مستعد دیدن رویاهای واضح بوده و از حس ششم خوبی برخوردار و علاقه مند به علوم متافیزیک است

Close Menu