ماساژ

اعضای بدن شما گيرنده‌های قابل لمسی در كف دست هاو پاها دارند كه با ماساژ دادن اين نقاط، می‌توانيد از دردها و خستگی‌های آن اعضا بكاهيد ودر حالتهای تخصصی تر و شیوه های درمانی در جهت سلامت خود گام بردارین.

 

 

 

 

 

 

Close Menu