رنگ لباس در فنگ شویی

در فنگ‌شویی هر رنگ معنای خاص خود را دارد. با انتخاب یک یا آن رنگ در لباس، آنچه را که مشخصه انرژی این رنگ است جذب می کنید.
به نظر می رسد که با کمک برخی از رنگها می توانید شانس و نشاط را جذب کنید.

چه رنگ هایی در لباس های فنگ شویی مطلوب است و کدام یک دردسرها و مشکلات را جذب می کند؟

🔵رنگ آبی در لباس

این رنگ شما را در حالت تجاری قرار می دهد. رفتن به یک جلسه مهم، مصاحبه، امتحان؟ سپس گامای آبی به شما کمک خواهد کرد.
این رنگ با توجه به هنر فنگ شویی، عقل‌گرایی می دهد، توجه را به چیزهای درست متمرکز می کند و اعتمادبه‌نفس می دهد. افرادی که لباس آبی می پوشند قاطع، باهوش و معقول تلقی می شوند.

🟢رنگ سبز

رنگ‌سبز نماد هماهنگی و آرامش است. همچنین رنگ زندگی و خوش بینی است. با پوشیدن لباس های سبز انرژی مثبت و روحیه خوب به شما شارژ می شود.
پوشیدن رنگ سبز برای افراد تکانشی، مالیخولیایی و تحریک پذیر توصیه می شود. این رنگ به آنها کمک می کند تا احساسات منفی را آرام کنند.

⚫️رنگ مشکی

سیاه رنگ حسرت و غم است. این رنگ شکست، افسردگی، تنهایی و بد خلقی را جذب می کند. توصیه می شود آن را فقط زمانی بپوشید که انرژی بیش از حد احساس می کنید – به حفظ تعادل کمک می کند.

🌸رنگ صورتی

این رنگ احساسات مثبت و سبکی را جذب می کند. اگر عاشقانه و احساسات ندارید، بیشتر اوقات لباس های صورتی بپوشید و خواهید دید که چگونه مشکلات شما را دور می زند و مشکلات غیر قابل حل به نظر نمی رسند.

⚪️رنگ سفید

این رنگ افراد با اعتماد به نفس و هماهنگ است. اگر مشکلی در زندگی شما پیش آمده است یا به بیراهه رفته اید، چند روز لباس سفید بپوشید – این به شما کمک می کند تا روی مهمترین چیز تمرکز کنید و افکار خود را مرتب کنید.

🔴رنگ قرمز در فنگ شویی

رنگ‌قرمز نماد انرژی و اشتیاق است. اگر عزم، شجاعت و استقامت ندارید، بیشتر اوقات لباس قرمز بپوشید. این به شما قدرت و شجاعت می دهد و همچنین میل به هر چیز جدید را در شما ایجاد می کند. آیا واقعاً می خواهید این زندگی را احساس کنید؟ سپس قرمز بپوش!

🟡رنگ زرد
این رنگ‌مثبت است. اگر می خواهید توجه را به خود جلب کنید، لباس هایی با این رنگ بپوشید. شما روح شرکت و مرکز توجه همه خواهید شد.

🟠رنگ‌نارنجی
لباس رنگ‌نارنجی به رویدادهای مهم و مذاکرات کمک میکند، می توانید از یک فرد بیهوده عبور کنید.

طبق فنگ شویی، رنگ مهم است! و اگر می خواهید زندگی خود را بهتر و شادتر کنید، رنگ های شانس خود را انتخاب کنید!

روانشناس ایلونا نووسلووا معتقد است که رنگ ها می توانند بر سرنوشت یک فرد تأثیر بگذارند.

آیا می دانستید هر روز هفته رنگ متفاوتی دارد؟
تجربه نشان می دهد که ترجیح دادن یک رنگ (هماهنگ یا غیرهماهنگ) در لباس در یک روز خاص از هفته، باعث احساس و رفتار متفاوتی در ما میشودو این انرژیها باعث فعالیت مناسب و رفاه ما می شود.

Close Menu