اصول صحیح تمرین


▪️ از تمرینات قسمت بندی شده روی عضلات استفاده کنید تا بیشترین تأثیر را بگیرید.
▪️ سعی کنید از برنامه های تمرینی متنوع استفاده کنید.
▪️ از تمرینات جایگزین به جای انجام تمرینات یکنواخت روی هر عضله استفاده کنید.
▪️ پیش از تمرین بدن را به صورت مطلوب گرم کنید.
▪️ شدت تمرین را بیش از حد بالا نبرید.
▪️ قسمت های گوناگون بدن را هماهنگ و به طور کامل تمرین دهید.
▪️ سعی کنید نقاط قوت بدن خود را به اوج برسانید.
▪️ در رفع نقاط ضعف بدن نیز اهتمام لازم را بورزید.
▪️ در کاهش دادن چربی بدن با تمرینات هوازی تلاش کنید.
▪️ تقریبا در هر چهار تا شش هفته سیستم تمرینی را تغییر دهید.

✍️سحرناز یزدانشناس
کارشناس‌ارشدتربیت‌بدنی_حرکات‌اصلاحی

Close Menu